ရွမ္းကိုးမီး Shan 9 – Shan Koe Mee Game Online Game icon

ရွမ္းကိုးမီး Shan 9 – Shan Koe Mee Game Online 1.20

15.9 MB / 10K+ Downloads / Rating 4.8 - 289 reviews


See previous versions

ရွမ္းကိုးမီး Shan 9 – Shan Koe Mee Game Online APK we provide on this page is original, direct fetch from Google Store. It is compatible with all android devices (required Android 4.4+) and can also be able to install on PC & Mac, you might need an android emulator such as Bluestacks, Andy OS, KOPlayer, Nox App Player, ...

ရွမ္းကိုးမီး Shan 9 – Shan Koe Mee Game Online has been published by Boogyi 13 poker, latest version is 1.20, released on 2018-09-05. It's listed in Card category of Google Play Store, getting more than 10000 installs, overall rating is 4.8 (base on 289 reviews).

Game Screenshot

Game Screenshot

Game Description (See English translation)

ရွမ္း9:ကမာအနွံ႔က ရွမ္းကိုးမီးကစားသူမ်ားအတြက္ ရွမ္းဂိမ္းအြနါလိုင္းက္ုျဖန့္ထားပါသည္
ရွမ္း9:ရွမ္းဂ္ိမ္းအြမ္လိုင္းသည္ HD graphic အျပည့္ျဖင့္အရြယ္အစားေသးေသာတစ္ခုတည္းေသာappပါ။

ရွမ္း9ဂိမ္းအြန္လိုင္းက သင့္လိုဝါသနာတူခံစားမွုတူေသာအျခားသူမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ရန္ကူညီေပးပါလိမ့္မည္

ြင္ျပင္
-အထူးေသးေသာအရြယ္အစား
-အထူး3Gေဒတာေခ်ြတာမႈ
-အင္တာနက္လိုငမးေနွးရင္ေတာင္ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ကစားနိုင္သည္

-သင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ေဆြမ်ိဳးမ်ားကိုကစားရန္ဖိတ္ေခါ္ပီး ဂိမ္ူခ်စ္ပ္မ်ားမီလီယံထိလက္ခံပါ

Game Details

Package name: shan.ohyeah.mm
Updated: 2 years ago
Compatibility: Android 4.4+
Developer Name: Boogyi 13 poker
Category: Card
File MD5: 38A5FA4255BEADEF9184868632CB9682
File SHA1: D66466348196F542B26421049030AF914A0B4F01

Game Rating

4.8
Total 289 reviews

Reviews

5 ★, by Anonymous on 2018-09-08
gave money win

5 ★, by herolay herolay on 2018-09-16
No1shan Game onlie

5 ★, by Oo Gamer Lay on 2018-10-19
ေကာင္ းလား ေတာ့မသိဖူး... ေဒါင္ း ေနၿပီ...😂

5 ★, by Anonymous on 2018-09-13
ရွမ္းကြမ္းမီး

5 ★, by Anonymous on 2018-09-16
ဘာမွမေကာင္းဘူး

5 ★, by Anonymous on 2018-09-16
မလိမ္ ပါနဲ႔

5 ★, by SAI AUNG KAUNG HSET on 2018-09-24
မ4နဲ႔ျမန္မာမွာအဆင္႔၁ဟုတ္လား#5TopFree

5 ★, by Ko Bo on 2018-09-06
ကစားၾကည့္တာေပါ့ ဟုတ္ႏိုးႏိုးနဲ႔ပါပဲ

4 ★, by Anonymous on 2018-10-01
ေငြေျကးကုန္က်မှုအနည္းငယ္ျဖင့္ကစားနိုင္တာေျကာင့္အဆင္ေျပပါတယ္။ အလကားကစားရင္လည္းရတယ္ဆိုေပမဲ့ ပ်င္းစရာျကီးေလ၊ အခ်ိန္ျဖုန္းဖို့အေကာင္းဆံုးဂိမ္းေလးပါ။

5 ★, by Anonymous on 2018-10-30
Good

5 ★, by virus boy999 on 2018-10-23
good

5 ★, by Zin Ye on 2018-10-22
good

5 ★, by Rich Chest on 2018-10-12
gOOD

5 ★, by Gipsy Life on 2018-09-28
Good

5 ★, by Mg Khin on 2018-09-10
Good

Permissions List

Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming.
Allows applications to access information about networks.
Allows applications to access information about Wi-Fi networks.
Allows applications to disable the keyguard if it is not secure.
Allows an application to read or write the system settings.
Allows access to the vibrator.
Allows applications to open network sockets.
Allows an application to receive the ACTION_BOOT_COMPLETED that is broadcast after the system finishes booting.
Allows read only access to phone state, including the phone number of the device, current cellular network information, the status of any ongoing calls, and a list of any PhoneAccounts registered on the device.
Allows an application to write to external storage.
Allows an application to read from external storage.
Allows an app to create windows using the type TYPE_APPLICATION_OVERLAY, shown on top of all other apps.

Installation Instructions

Download APK file on this page, then follow these steps:

Step 1: Enable Unknown Sources

  1. In your device Settings page, tap on "Security" or "Applications" (varies with device)
  2. Enable "Unknown Sources" permission
  3. Confirm with "OK"

Step 2: Install and Launch

  1. In your device's "Download" folder, find and tap on the APK file
  2. Tap "Install"on the Android Installer screen
  3. Launch the Game

FAQ

What is an APK file?

An APK file is an app created for Android, Google's mobile operating system. Some apps come pre-installed on Android devices, while other apps can be downloaded from Google Play, or site like ApksPC.com . Apps downloaded from Google Play are automatically installed on your device, while those downloaded from other sources must be installed manually.

If I install an APK from this website, will I be able to update the app from the Play Store?

Yes, absolutely. As soon as the Play Store finds a version of the app newer than the one you've installed, it will commence an update.

What measures do you take to make sure all APKs are real?

Whenever someone wants to download an APK file from this site, we'll check the corresponding APK file on Google Play and allow user download it directly (of course, we'll cache it on our server). If the APK file does not exist on Google Play, we'll search it in our cache.

Why can't I press the Install button? It's grayed out on my Android device!

Disable any screen-dimming apps, like Lux or Twilight. For security reasons, Android will gray out the Install button when an app like that is active.

Don't hesitate to contact us if you have any questions.

Previous Versions

ရွမ္းကိုးမီး Shan 9 – Shan Koe Mee Game Online 1.20
2018-09-05 / 15.9 MB / Android 4.4+